ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนตชด.บ้านค้อ ทัศนีย์ บุญตา
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนตชด.บ้านค้อ ทัศนีย์ บุญตา
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนตชด.บ้านค้อ ทัศนีย์ บุญตา
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนตชด.บ้านค้อ ทัศนีย์ บุญตา
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนตชด.บ้านค้อ ทัศนีย์ บุญตา
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนตชด.บ้านค้อ ทัศนีย์ บุญตา
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนตชด.บ้านค้อ ทัศนีย์ บุญตา
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนตชด.บ้านค้อ ทัศนีย์ บุญตา

นายคณากร พูลเพิ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตชด.บ้านค้อ

นางสาวสมคิด ไชยหงษ์
นางสาวภัชดาภรณ์ สิงห์ดำ
นางสาวบุญญารัตน์ ลาสระคู
นางสาวอรอนงค์ วงษ์ใหญ่

ตชด.บ้านค้อ

 

 

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,868
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนตชด.บ้านค้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ว่าที่ร้อยตรีหญิงทัศนีย์ บุญตา โทรศัพท์: 0955756352 อีเมล์: yink_pookpik@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]