โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายมนัส โฉมฉลวย
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสง่า แสวงหา
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางพิมพ์เพ็ญ ไมล์โพธิ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวกมณทรรศฉ์ ปัตทุุมมา

 • นายคงคา สมสุพรรณ์

 • นางสาวพณิญากรณ์ คณาญาติ

 • นางสาวชุติมณฑน์ ศรีทองแดงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,904
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045376071 อีเมล์: ิbuntharik.vit@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: องอาจ หอมทอง โทรศัพท์: 0953052545 อีเมล์: ongart.teacher@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]