โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1  • กรอกเลข ปชช.13หลัก  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายสุรศักดิ์ วิเวกวินย์
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวสุดารัตน์ สิงห์ศรี

  • นายสุรศักดิ์ วิเวกวินย์

  • นางฉวีวรรณ บุญเกลี้ยง

  • นางสาวปฏิพร เดชศิริสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,743
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 โทรศัพท์: 098-2093788 อีเมล์: warjai0702@obecmail.obec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางวราพร ใจทน โทรศัพท์: 0892813357 อีเมล์: jaithon2505@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]