โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุรศักดิ์ วิเวกวินย์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายบำรุง จริยมา

 • นางสาวสุดารัตน์ สิงห์ศรี

 • นางสาวปฏิพร เดชศิริ

 • นางวราพร ใจทนสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,710
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 โทรศัพท์: 098-2093788 อีเมล์: warjai0702@obecmail.obec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางวราพร ใจทน โทรศัพท์: 0892813357 อีเมล์: jaithon2505@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]