โรงเรียนบ้านขาทรายมะเขือสามัคคี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางภรณ์นิภา แก้วเคลือบ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสุดา สำโรง

 • นางสาวกุศลิน บุญงอก

 • นายไพฑูรย์ ศิริบูรณ์

 • นางวรรณวิมล พวงพันธ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,799
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านขาทรายมะเขือสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: wanwimon9@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วรรณวิมล พวงพันธ์ โทรศัพท์: 0854792267 อีเมล์: wanwimon9@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]