โรงเรียนบ้านโสกแต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 • กรอกเลข ปชช.13หลัก • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพรหมเมศว์ ธรวิวัฒนโภคิน
 • แนะนำบุคลากร

 • นางศิริลักษณ์ เวียงวิเศษ

 • นางสาวศิริอร คำภีระมี

 • นางณิชวรรณ ปิดตาโส

 • นางนุชรัตน์ เมืองโคตรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,655
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโสกแต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โทรศัพท์: 043421135 อีเมล์: soktae2018@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณิชวรรณ ปิดตาโส โทรศัพท์: 0642524479 อีเมล์: soktae2018@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]