โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20


นางสาวกุลสมบัติ หินซุย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อุดรธานีพิทยาคม
นายอาคม พงษ์อุดม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อุดรธานีพิทยาคม

นายหิรัญชัย เพ็ชรฤาชา
นางสมานจิต พิพัฒน์วัชรา
นางกนกพร คำสีลา
นางเครือวัลย์ ผดุงพรพิทยา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

233
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โทรศัพท์: 042-206140 อีเมล์: krulek12@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ฉัตรฤดี ตราชู โทรศัพท์: 042-206140 อีเมล์: chat_n2554@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]