โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
นางสาวกุลสมบัติ หินซุย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อุดรธานีพิทยาคม
นายอาคม พงษ์อุดม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อุดรธานีพิทยาคม

นายวิชาญ ปั้นม่วง
นายเดชา มุทธสินธุ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โทรศัพท์: 0-4220-6140 อีเมล์: kulhin@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: ฉัตรฤดี ตราชู โทรศัพท์: 042-206140 อีเมล์: chat_n2554@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ