โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมพงศ์ นารีบุตร
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสุริยันต์ ธาตุระหัน

 • นางสาวจีราวัฒน์ แท่นหิน

 • นายสาคร ศรีเรือง

 • นางพรรณี หอมทองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,064
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โทรศัพท์: 042414520 อีเมล์: wangluangpitt@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชาญชัย ชำนาญ โทรศัพท์: 0915626572 อีเมล์: chanchai72035@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]