โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
แบบฟอร์มเอกสารการขอใช้บริการโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์, การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
แบบฟอร์มเอกสารการขอใช้บริการโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์, การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
แบบฟอร์มเอกสารการขอใช้บริการโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์, การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
แบบฟอร์มเอกสารการขอใช้บริการโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์, การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
แบบฟอร์มเอกสารการขอใช้บริการโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์, การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
แบบฟอร์มเอกสารการขอใช้บริการโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์, การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด-สพฐ.
แบบฟอร์มเอกสารการขอใช้บริการโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์, การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

นายสมพงศ์ นารีบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วังหลวงพิทยาสรรพ์
นายสมแพง อินอาน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วังหลวงพิทยาสรรพ์

นางสาวศิริแก้วกัลยา สิงห์คำ
นายกฤษณะ ทุมซ้าย
นายพิพัฒพงษ์ สุวรรณโสภา
นายสมแพง อินอาน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,973
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โทรศัพท์: 042414520 อีเมล์: wangluangpitt@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศตวรรษ วงษ์ตาแสง โทรศัพท์: 0865798343 อีเมล์: satawat006@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]