โรงเรียนหัวโทนวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิสุทธิ์ สุดหลักทอง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุรางรัตน์ ศรีรัตน์

 • นางนิตยา กลั่นความดี

 • นายบงกาล จันทร์หัวโทน

 • นายวุฑฒิพงษ์ หมื่นหาวงค์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,656
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหัวโทนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โทรศัพท์: 043611971 อีเมล์: bongkanchan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บงกาล จันทร์หัวโทน โทรศัพท์: 0982280118 อีเมล์: bongkan_18@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]