โรงเรียนทรายทองวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอย้ายเข้าเรียน
การรับนักเรียน

นายอนุสรณ์ ทาสระคู
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ทรายทองวิทยา
นายพูลสิทธิ์ สิงห์พันธ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ทรายทองวิทยา
นางพิสดา รัตนโกสุมภ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ทรายทองวิทยา

นางทิตยา พลขีดขีน
นายพยุงค์ ประกอบเลิศ
นางสาวมยุรี มานะดี
นางอรนุช เสรีเรืองยุทธ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,221
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนทรายทองวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โทรศัพท์: 043595088 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางเทวิกา สำเภา โทรศัพท์: 0873314525 อีเมล์: tevika@saitongwit.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]