โรงเรียนร่องคำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24


นายวิรัติ โสไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ร่องคำ
นายพูณศิลป์ อ่อนไสย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ร่องคำ

นางเอื้อการย์ คำภักดี
นายยิ่งสรรพ์ จำเริญไกร
นางผ่องพิศุทธิ์ สุวะรักษ์
นางสาวพรเพ็ญ แดนนานารถ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,204
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนร่องคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043-897030 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววิภาดา ผลาเลิศ โทรศัพท์: 043897030 อีเมล์: mukphochai@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]