โรงเรียนร่องคำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24


นายวิรัติ โสไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ร่องคำ
นายพูณศิลป์ อ่อนไสย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ร่องคำ

นางศศิธร บุรีรัตน์
นางกันตยาพร (สุกัญญา) สิมมาลา
นายพจน์ วงศ์กมลาไสย
นางสาวอุไรวรรณ พลเตชะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,156
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนร่องคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043-897030 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววิภาดา ผลาเลิศ โทรศัพท์: 043897030 อีเมล์: mukphochai@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]