โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี

นายมีชัย กลยณีย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสูงเนินสามัคคี
นายพัฒนา กลยนี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสูงเนินสามัคคี

นางรักราศรี จินดาแป้น
นางสาวจริยา กลยนี
นางสาววัจณา อินทรีย์
นางอภิญญา เมืองแสน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,981
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: 042759197 อีเมล์: sungnoensamakkee@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พัฒนา กลยนี โทรศัพท์: 0872305243 อีเมล์: konyanee.patt@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]