โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี

นายมีชัย กลยณีย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสูงเนินสามัคคี
นายพัฒนา กลยนี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสูงเนินสามัคคี

นางสาวอรอุมา สุรินทร์เลิศ
นายอิสระ พรหมสาขา ณ สกลนคร
นายหฤทธิ์ ศรีสร้อย
นางบารมี สุวรรณรงค์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,377
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โทรศัพท์: 042759197 อีเมล์: sungnoensamakkee@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พัฒนา กลยนี โทรศัพท์: 0872305243 อีเมล์: konyanee.patt@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]