โรงเรียนบ้านโนนพอกนางปารวี เจริญยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนพอก

นายหัสดี นันตะสุข
นายสมสุข โคตรพรม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

33
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนพอก โทรศัพท์: 042-720043 อีเมล์: parawee102@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางปารวี เจริญยศ โทรศัพท์: 0810560722 อีเมล์: parawee102@gmaill.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ