โรงเรียนบ้านโนนพอกนางปารวี เจริญยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนพอก

นายสมสุข โคตรพรม
นายกับเพศ คำลือชา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

52
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนพอก โทรศัพท์: 042-720043 อีเมล์: parawee102@gmai.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธงชัย อัมวงศา โทรศัพท์: 0836683220 อีเมล์: thongchai7028@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ