โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
แบบฟอร์มการรับนักเรียน
แบบฟอร์มการขอลาออกของนักเรียน
แบบฟอร์มการขอย้ายออกนักเรียน
แบบฟอร์มการขอย้ายเข้าเรียน
แบบฟอร์มการขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์
แบบฟอร์มการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
แบบฟอร์มการขอเทียบโอนผลการเรียน
แบบฟอร์มการขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน

นายอุทัย ขัติวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กาวิละวิทยาลัย
นางรัชณีย์ นิรุตติพงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาวิละวิทยาลัย
นายวินัย พลสิทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาวิละวิทยาลัย
นางวิไลลักษณ์ เยาวพานนท์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาวิละวิทยาลัย

นายอุทัย ขัติวงษ์
นางสาวจรีรัตน์ เกษฏาพันธ์
นายไพบูลย์ เพชร์แก้วณา
นางปิยะดา สมคำ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,435
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 053-247724 อีเมล์: kawila.chiangmai@Gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางกรภัทร์ สมบัติโพธิกุล โทรศัพท์: 0846113224 อีเมล์: kawila.chiangmai@Gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]