เพจประชาสัมพันธ์

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือประชาชนโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม การขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา
คู่มือประชาชนโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
คู่มือประชาชนโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียน
คู่มือประชาชนโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม การขอลาออกนักเรียน
คู่มือประชาชนโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม การขอผ่อนผันนักเรียนเข้าเรียนก่อนหรือหลังเกณฑ์
คู่มือประชาชนโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม การย้ายออกนักเรียน
คู่มือประชาชนโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม การย้ายเข้านักเรียน
คู่มือประชาชนโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม การรับนักเรียน

นายจรัส คำอ้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
น้ำดิบวิทยาคม
นางสาวสายสุนีย์ แสงเขื่อนแก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
น้ำดิบวิทยาคม

นายสมคิด ไพรบูรณ์
นางพัชราภรณ์ มูลละ
นางดวงพร แก้วสุข
ว่าที่ รชฏ หมอศาสตร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

8,738
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 0819927645 อีเมล์: namdib.ndk199@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวศิริพร สุขยิ่ง โทรศัพท์: 0622461553 อีเมล์: siriporn253311@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]