คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพฐ.
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสพฐ.
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพฐ.
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัดสพฐ.

นายณรงค์ศักดิ์ อบหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แม่พริกวิทยา

นายชยมณี คำฟองเครือ
นางสาวพรทิพย์ โพธาชัย
นายปรีชา หล้ามะโน
นายปรภูมิ อินจับ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,220
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแม่พริกวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 054299372 อีเมล์: maeprikwittaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อำไพ รังน้อย โทรศัพท์: 054299270 อีเมล์: arungnoi@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]