นายพีระพล ทองแท้
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์

นางรุ่งนิภา คอนแก้ว
นางภัทร์นฤน โพธิ์ทิพย์วงษ์
นางสาวสุกัญญา นันศิริ
นายโพธิ์ มูลจะคำ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,003
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ โทรศัพท์: 0898383236 อีเมล์: sathaschool@hotmail.com

Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]