สารสนเทศโรงเรียน

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือการขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
คู่มือการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
คู่มือการขอเทียบโอนผลการศึกษา โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
คู่มือการขอลาออก โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
คู่มือการขอย้ายออก โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
คู่มือการขอย้ายเข้าเรียน โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
คู่มือการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม

นายกฤษณะ เครืออยู่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ท่าสองยางวิทยาคม

นายวุฒิชัย สกุณี
นายณัฐวุฒิ ถาวรวงศ์
นางสาวอนันตญา รวมเงิน
นางอัมภวัน จันธิดา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,755
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โทรศัพท์: 55589101 อีเมล์: tsyschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อธิษฐ์ บุญเจริญ โทรศัพท์: 0999709903 อีเมล์: vengeance_22f@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]