โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายนวพงศ์ ดวงอุปะ
  • แนะนำบุคลากร

  • นางกมลวรรณ บรรดาสุข

  • นางสาวขวัญใจ คงรอด

  • นางสาวชนิกานต์ กลิ่นอาจ

  • นายวัชระ ตะมาแก้วสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,819
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โทรศัพท์: 055906107 อีเมล์: wangnamkoosuksa@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธีระศักดิ์ เพ็งละมูล โทรศัพท์: 0616937652 อีเมล์: tpenglamool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]