โรงเรียนวัดห้วยไผ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียน
การขอลาออก
การย้ายออกนักเรียน
การย้ายเข้าเรียน
คู่มือสำหรับประชาชนการรับนักเรียนโรงเรียนวัดห้วยไผ่

นายกิตติชัย วงษ์ปาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดห้วยไผ่

นางสาวทาริกา ศรีเรือง
นางอมรรัตน์ วรวงค์
นางสาวกานดา กระจ่างศรี
นางสาวภัทรินทร์ พานิชย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,512
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดห้วยไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3237-0391 อีเมล์: kroochai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: kroochai . โทรศัพท์: 0898077846 อีเมล์: kroochai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]