โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(สีมารัตน์วิทยา 2)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


นางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดสว่างอารมณ์(สีมารัตน์วิทยา 2)

นางสาวเจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย
นางอาภาภรณ์ แสงอุทัย
นางสาวณิศาภัทร์ จั่นแก้ว
นางสาวรุ่งนภา สงวนพานิช

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,055
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(สีมารัตน์วิทยา 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-324543 อีเมล์: swangaromchaisri@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวรุ่งนภา สงวนพานิช โทรศัพท์: 0895624495 อีเมล์: swangaromchaisri@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]