โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10รายงานผลการเรียน (ระบบฐานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา)


นายโกวิท กรีทวี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โตนดหลวงวิทยา

นางวัลลภา น่วมมะโน
นายเสน่ห์ บุญชู

สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โทรศัพท์: 032503212 อีเมล์: thanodlauang@chaiyo.com
เว็บมาสเตอร์:: สุนันทา ศรีจันทร์ โทรศัพท์: 0857016308 อีเมล์: whitebear_tk_12@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ