โรงเรียนเกาะสมุยนายเฉลียว พุ่มช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เกาะสมุย
นางสุจินดา โชคสถาพร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เกาะสมุย

นายสมชาย ลักษณะแพ่ง
นางบุญศรี บุญมาก

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

99
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเกาะสมุย โทรศัพท์: 077-423233 อีเมล์: samui2493@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กรวรรณ ยืนนาน โทรศัพท์: 0854752725 อีเมล์: maxnet2003@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ