โรงเรียนกำแพงวิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กำแพงวิทยา
นางปณิตา สฤษฎีพีรพันธุ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กำแพงวิทยา
นางมิรินทร์ พนมอุปการ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กำแพงวิทยา

นางยุพา เพชรอินทร์
นางไลลาห์ โกบยาหยัง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

18
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกำแพงวิทยา โทรศัพท์: 074-701204 อีเมล์: kampang_kp@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเกรียงศักดิ์ แดวากม โทรศัพท์: 0801396597 อีเมล์: griang_d@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ