โรงเรียนวัดไทรงาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
นายสมศักดิ์ ทองแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดไทรงาม

นางรัตนา บุญราม
นางพุดซ้อน จำปา
นางเบญจพร เกตุพงษ์พันธ์
นางสิริกานต์ บัวแดงดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 โทรศัพท์: 0-75298235 อีเมล์: parilux1@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศรีพรรณ ลีวิริยะพันธุ์ โทรศัพท์: 0874770453 อีเมล์: sripun03@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ