โรงเรียนวัดไทรงาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
นายสมศักดิ์ ทองแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดไทรงาม
นางวิรัตน์ รักภักดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดไทรงาม

นายสมโชค ทองอ่อน
นางสุภางค์ อ่อนเกตุพล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

81
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 โทรศัพท์: 0-75298235 อีเมล์: parilux1@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศรีพรรณ ลีวิริยะพันธุ์ โทรศัพท์: 0874770453 อีเมล์: sripun03@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ