โรงเรียนอนุบาลแสวงหา


นายสมพร ทับสิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลแสวงหา

นางสาวธัญลักษณ์ ตะยะบุตร
นายธีรภัทร ชื่นอุรา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

195
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลแสวงหา โทรศัพท์: 0-3569-5205 อีเมล์: anuban_saw@hotmail
เว็บมาสเตอร์:: มนตรี ปกป้อง โทรศัพท์: 0851735554 อีเมล์: pokpong111@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ