โรงเรียนบ้านตัวอย่าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2


นายนรินทร์ กะฐินสี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านตัวอย่าง

นางเย็นจิตร แพงวงศ์
นางสาวสมหมาย สุขชิด

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

27
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านตัวอย่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 โทรศัพท์: 0-4463-0038 อีเมล์: bty01052323@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวศุภณิศรา สิมงาม โทรศัพท์: 0816977991 อีเมล์: chularat_simngam@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ