โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม


นายกิตติชัย ตระกูลกิตติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ห้วยหินพิทยาคม
นายกัษณ สุขเกษม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ห้วยหินพิทยาคม

นายสมพงษ์ สุภาพ
นายสยาม เชียงเครือ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

32
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม โทรศัพท์: 044666276 อีเมล์: Huaihin@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางปราณี ลามัญ โทรศัพท์: 0897131574 อีเมล์: neenoi_@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ