นายประยูร สงค์พิมพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโทะ

นางสุพิชฌาย์ เชื้อทอง
นางรตพร พลเยี่ยม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

19
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโทะ โทรศัพท์: 045-660298 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกิตติยา ลาภูตะมะ โทรศัพท์: 045660298 อีเมล์: chanapon_51@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ