โรงเรียนมหาวิชานุกูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

โรงเรียนมหาวิชานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โทรศัพท์: 043777985 อีเมล์: mahawichanukoon@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางพรรณทิพา ประจวบแท่น โทรศัพท์: 0833279900 อีเมล์: phanthipha.pook@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]