โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2


นายชนันต์ชัย พัชรคำสุดที
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองหินใหญ่วิทยา

นายสมชาย บุรวัฒน์
นางละมัย รัตสีวอ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

15
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โทรศัพท์: 0898416366 อีเมล์: chapat0401@obecmail.obec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: รัชฎาภรณ์ คำลอย โทรศัพท์: 0880905354 อีเมล์: katty_tum@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ