โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา


นายชนันต์ชัย พัชรคำสุดที
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองหินใหญ่วิทยา

นางลำปาง ชั้นพิภพ
นางสาวเนตรชนก อาจวิชัย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

7
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา โทรศัพท์: 0918341617 อีเมล์: chapat0401@obecmail.obec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: รัชฎาภรณ์ คำลอย โทรศัพท์: 0956292862 อีเมล์: katty_tum@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ