• แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
 • นายสุวรรณ  เหล่าแช่ม
  นายศราวุธ  มีเครือ
  นางสาวจิราภา  เอื้อจิรกาล
  นางรณิดา  ภวกวินโชติ
  นางสาวจุฑารัตน์  พิลึก
  นางสาวภัสร์สร  ทองศรี
  นางสาวภรณ์ทิพย์  คำพวง
  นางสาวอวรรณ  เอกขะ
  นางสาวมลฤดี  ลำดวน
  นายเฉลิมพล  บุษบรรณ์
  นายปริญญา  ไวเขตการ
  นางสาวสายพิน  สุขสถาน
  นายสายทาน  ทรงรัตน์

โรงเรียนวังหินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 056535174 อีเมล์: wanghin111@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สายพิน สุขสถาน โทรศัพท์: 0871987449 อีเมล์: suksatharn@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]