โรงเรียนวังกรดพิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41


นายเชาวน์ มาเนียม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วังกรดพิทยา
นางภัทรา ประพฤติธรรม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วังกรดพิทยา

นางพนมพร เพชรอำไพ
นางวรวรรณ ยินดี

สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556โรงเรียนวังกรดพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โทรศัพท์: 056685255 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อดุลย์ ทิพย์เคลือบ โทรศัพท์: 0841525359 อีเมล์: thipklueb@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ