โรงเรียนวังกรดพิทยา


นายทวี เจริญหุ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วังกรดพิทยา

นายวินัย หริ่มเทศ
นางสาวลลิตา เนตรแสงศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวังกรดพิทยา โทรศัพท์: 056685255 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อดุลย์ ทิพย์เคลือบ โทรศัพท์: 0921412352 อีเมล์: thipklueb@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ