โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 0-3238-9080 อีเมล์: ch.nongpho@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วนิดา มูลทรัพย์ โทรศัพท์: 0906418887 อีเมล์: waaniidaa1984@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]