โรงเรียนวัดหนองจิก


นางพรสุณี หงษ์ลอย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหนองจิก

นางสุทธาทิพย์ อินทะนิน
นางสาวจิราภรณ์ เลี้ยงอำนวย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

6
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหนองจิก โทรศัพท์: 034-976360 อีเมล์: esanpt0109@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: พรสุณี หงษ์ลอย โทรศัพท์: 0868130636 อีเมล์: hongloy296209@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ