โรงเรียนวัดหนองจิก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1


นางพรสุณี หงษ์ลอย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหนองจิก

นายณัฎฐพล เรืองเครือวงษ์
นางสาวจิราภรณ์ เลี้ยงอำนวย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

33
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหนองจิก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-976360 อีเมล์: esanpt0109@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: พรสุณี หงษ์ลอย โทรศัพท์: 0868130636 อีเมล์: hongloy296209@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]