โรงเรียนวัดหนองจิก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1


นางพรสุณี หงษ์ลอย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหนองจิก

นางสาวแสงเดือน เมธสาร
นางชนิดา นันท์ดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

37
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหนองจิก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-976360 อีเมล์: esanpt0109@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: พรสุณี หงษ์ลอย โทรศัพท์: 0868130636 อีเมล์: hongloy296209@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ