โรงเรียนทุ่งสงวิทยา


นายวิเชียร วงศ์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ทุ่งสงวิทยา
นายกิตติชัย ไชยศร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ทุ่งสงวิทยา
นายถาวร ถาวราวงศากร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ทุ่งสงวิทยา
นายชรินทร์ สมทรง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ทุ่งสงวิทยา

นายสุชาติ โรวัฒน์
นางกัลยา พรมทิพย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนทุ่งสงวิทยา โทรศัพท์: 075-757052, 075-757147, 075757141 อีเมล์: tsvittaya@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิตติมา จู้ทิ่น โทรศัพท์: 0954126354 อีเมล์: ่jittima_pr@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ