โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
นายสถิตย์ รัตนบุรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ทุ่งสงวิทยา
นายถาวร ถาวราวงศากร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ทุ่งสงวิทยา
นายชรินทร์ สมทรง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ทุ่งสงวิทยา

นางอาทิตยา เจ้ยทอง
นางกฤติยา ทิพย์มณี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

980
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนทุ่งสงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 075-757052, 075-757147, 075757141 อีเมล์: tswittaya@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิตติมา จู้ทิ่น โทรศัพท์: 0954126354 อีเมล์: hijittima@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]