โรงเรียนทุ่งสงวิทยา


นายสถิตย์ รัตนบุรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ทุ่งสงวิทยา
นายถาวร ถาวราวงศากร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ทุ่งสงวิทยา
นายชรินทร์ สมทรง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ทุ่งสงวิทยา

นางอัฉราภรณ์ คงแป้น
นางสรวงสุดา แสวงเทศ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

6
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนทุ่งสงวิทยา โทรศัพท์: 075-757052, 075-757147, 075757141 อีเมล์: tswittaya@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิตติมา จู้ทิ่น โทรศัพท์: 0954126354 อีเมล์: hijittima@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ