โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12


นายวิเชียร วงศ์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ทุ่งสงวิทยา
นายกิตติชัย ไชยศร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ทุ่งสงวิทยา
นายถาวร ถาวราวงศากร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ทุ่งสงวิทยา
นายชรินทร์ สมทรง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ทุ่งสงวิทยา

นางคนึงนิจ ไชยทอง
นางอกนิษฐา ทองเลี่ยมนาค

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

46
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนทุ่งสงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 075-757052, 075-757147, 075757141 อีเมล์: tsvittaya@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิตติมา จู้ทิ่น โทรศัพท์: 0835069025 อีเมล์: ่jittima_pr@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ