โรงเรียนบ้านบ่อแสน


นายสำเร็จ เมฆประสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบ่อแสน

นางอัจฉรา ธรรมศรี
นางจิราพร จรจิต

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบ่อแสน โทรศัพท์: 076599874 อีเมล์: SumretBorsan @hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วรัญญู รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โทรศัพท์: 0870254543 อีเมล์: warunyu2530@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ