โรงเรียนบ้านบ่อแสน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

โรงเรียนบ้านบ่อแสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา โทรศัพท์: 076599874 อีเมล์: banborsanschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วรัญญู รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โทรศัพท์: 0870254543 อีเมล์: warunyu2530@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]