โรงเรียนพระนารายณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนพระนารายณ์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวพูลทรัพย์ ศิริกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036413111
นางพิลาวรรณ ปัทมโรจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036413111
นางพิศเพลิน ละม้ายแข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036413111
นางสิริมน แก้วจินดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036413111
นางนัฏฐนารี เขียวสะอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036413111
นางอุรักษ์ สุริยวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036413111
นางปิ่นรัตน์ ร่มสายหยุด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036413111
นางจริยา คล้ายพรหม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036413111
นางสาวสุชาวดี โสพรม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036413111
นางสาวน้ำทิพย์ แก้วจำลอง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036413111
นายวีรภัทร พันธ์ชา
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036413111

นางเบญจวรรณ โมธินา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์
นางนภารัตน์ เชื่องสุวรณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์
นายเลอพงศ์ ยังเจริญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์
นางพรทิพย์ ทานะมัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์
นายเนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์

นางศิริรัตน์ ทองนอก
นางกุลรัศมิ์ ปิ่นนาค

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

8,975
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพระนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โทรศัพท์: 036413111 อีเมล์: schoolpranarai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นาถชลา สุกใส โทรศัพท์: 0815700363 อีเมล์: nanakung.s@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]