โรงเรียนพระนารายณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนพระนารายณ์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวนันท์นภัสศ์ ทองอาจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036413111
นางพิมพ์พรรณ สุภาณิชย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036413111
นางสาวพิชญา เกตุสกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036413111
นางเดือนเพ็ญ เงินงอก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036413111
นางพรทิพย์ จันทร์สุดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036413111
นางนวนมณี วงษ์เทียน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036413111
นางณัฐยา ไทยนิยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036413111
นางสุกัญญา จิตร์วิชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036413111
นางช่อผกา รำไพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036413111
นายชุมพล เพ็งอินทร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036413111
นางทิพย์วรรณ สุวรรณี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036413111
นางสาวกมลทิพย์ ทองเย็น
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036413111
นางสาวปทิตตา เพ็งเที่ยง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036413111
นางสาวอัจฉระพรรณ ทองสันต์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036413111
นางสาวเบญจวรรณ สีดาหวีด
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036413111
นางสาวณัฐวรรณ จินดาย้อย
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036413111
นายกฤษฎิ์ปกรณ์ ีรัตนจันทร์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036413111
นายธีรวิทย์ ทองอยู่
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036413111

นายโกวิทย์ ทองอยู่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์
นางพรทิพย์ ทานะมัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์
นายทวี ละอองพราว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์
นายเนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์

นายเล็ก เชยขุนทศ
นางรังสิยา โพธิ์สุวรรณ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

7,189
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพระนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โทรศัพท์: 036413111 อีเมล์: nanakung.s@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นาถชลา สุกใส โทรศัพท์: 0815700363 อีเมล์: nanakung.s@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]