โรงเรียนพระนารายณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนพระนารายณ์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายแมน เชื้อบางแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นายสมยศ สุขดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นางบุญมาก ด้วงทองสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นางจิราพร แก้วล้อม แช่มภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นางอรชา พยัฆศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นายพัลลภ ทองหล่อ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นางอารีย์ จันทร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นางสาววนิดา ปานโต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นางสาวพัสสุนงค์ เดชสองชั้น
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นางโสภี พันธ์โพธิ์ทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นางสาวกันธิชา เพชรดี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นางสาวฉัตรธิดา ชัยโพธิ์ศรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นางสาวธิดารัตน์ คำพุฒ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นายนุชากร สาระทัน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นางพัสวี แก้วเคน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นางสาววิรัชยา กัณหา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นางสาวปิยะดา บุญประดิษฐ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นางสาวชนิศกาญจน์ มั่นคง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นายพงศ์เทพ ทองพรม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นางชนัญชิตา แก้วอำภา
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นางรัฐภัฏ ขวัญเมือง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111

นางเบญจวรรณ โมธินา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์
นางนภารัตน์ เชื่องสุวรณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์
นายเลอพงศ์ ยังเจริญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์
นางพรทิพย์ ทานะมัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์
นายเนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์

นางจิราพร แก้วล้อม แช่มภักดี
นางสาวสุมลมาศ ปั้นงา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

8,977
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพระนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โทรศัพท์: 036413111 อีเมล์: schoolpranarai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นาถชลา สุกใส โทรศัพท์: 0815700363 อีเมล์: nanakung.s@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]