โรงเรียนพระนารายณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนพระนารายณ์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายแมน เชื้อบางแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นายสมยศ สุขดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นางบุญมาก ด้วงทองสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นายอำนวย ทองคง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นางจิราพร แก้วล้อม แช่มภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นางอรชา พยัฆศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นายพัลลภ ทองหล่อ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นางอารีย์ จันทร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นางสาววนิดา ปานโต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นางสาวพัสสุนงค์ เดชสองชั้น
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นางโสภี พันธ์โพธิ์ทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นางสาวกันธิชา เพชรดี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นางสาวธิดารัตน์ คำพุฒ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นายนุชากร สาระทัน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นางพัสวี แก้วเคน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นางสาวเทพอักษร สว่างดี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นางสาวปิยะดา บุญประดิษฐ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นางสาวชนิศกาญจน์ มั่นคง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นายพงศ์เทพ ทองพรม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นางชนัญชิตา แก้วอำภา
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นายอุเทน น้ำดอกไม้
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111
นางรัฐภัฏ ขวัญเมือง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036413111

นายโกวิทย์ ทองอยู่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์
นางพรทิพย์ ทานะมัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์
นายทวี ละอองพราว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์
นายเนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์

นางชนิดา กลับทุ่ง
นางศศิธร อนุรักษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

7,186
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพระนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โทรศัพท์: 036413111 อีเมล์: nanakung.s@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นาถชลา สุกใส โทรศัพท์: 0815700363 อีเมล์: nanakung.s@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]