โรงเรียนพระนารายณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนพระนารายณ์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสุธาสินี ขำวารี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036413111
นางพัชรียา สุขดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036413111
นางพรทิพย์ วุฒิวิชญานันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036413111
นางชนิดา กลับทุ่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036413111
นางรำไพ เครือแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036413111
นางรุ่งทิพย์ วัฒนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036413111
นายโกศล สิงห์พันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036413111
นางฐานันดร ร่มวาปี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036413111
นางจำลองลักษณ์ โชติพรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036413111
นายปัถวี มีประเสริฐโชค
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036413111
นางสาววิภาพร พลพืช
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036413111
นายณัฐชา ปั้นลายนาค
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036413111
นางสาวสุภาพร พรหมอ่อน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036413111
นางสาวภัทราภรณ์ สีหา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036413111
นางกนกวรรณ พงษ์สุวรรณ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036413111
นางสาวนนทรีย์ ปั่นทิม
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036413111

นางเบญจวรรณ โมธินา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์
นางนภารัตน์ เชื่องสุวรณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์
นายเลอพงศ์ ยังเจริญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์
นางพรทิพย์ ทานะมัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์
นายเนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์

นายณรงค์ฤทธิ์ บัวทอง
นายพัลลภ ทองหล่อ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

8,978
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพระนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โทรศัพท์: 036413111 อีเมล์: schoolpranarai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นาถชลา สุกใส โทรศัพท์: 0815700363 อีเมล์: nanakung.s@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]