โรงเรียนพระนารายณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนพระนารายณ์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางวัฒนา ใจเหมือน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036413111
นางวัชรา โพธิ์ศรีรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036413111
นางไขศรี สุขสุเสียง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036413111
นางพนิจาภรณ์ สวัสดิโรจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036413111
นางกุลรัศมิ์ ปิ่นนาค
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036413111
นางอัจฉรา แป้นโพธิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036413111
นางสาวนันทวัน จันทรสิทธิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036413111
นางสาวอภิชาดา โฆษิตวานิช
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036413111
นางสาวอรวรรณ ํธรรมสระ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036413111
นางราวีณา นาสมศรี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036413111
นางสาวณปภัช รุจิระกุล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036413111
นางสาวธัญพิชชา จำปาทิพย์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036413111
นางสาวมริสรา ดีมี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036413111
นางสาวศิริอร พรผุดผ่อง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036413111
นางสาวกัลยาณี พันธ์สีดา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036413111
นางสาวRosenne Mae Fuentes Sajo
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036413111
นางสาววันวิสา บรรพเชิด
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036413111
นายJay-Ar Castillo Daan
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036413111
นางสาวจงจิต เนียมแสง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036413111
นายChristian Caneda
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036413111
นาย๋Jason Binukke
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036413111

นายโกวิทย์ ทองอยู่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์
นางพรทิพย์ ทานะมัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์
นายทวี ละอองพราว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์
นายเนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์

นางนุชนาท จั่นทอง
นายณรงค์ฤทธิ์ บัวทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

7,187
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพระนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โทรศัพท์: 036413111 อีเมล์: nanakung.s@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นาถชลา สุกใส โทรศัพท์: 0815700363 อีเมล์: nanakung.s@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]