โรงเรียนวัดชนะสงคราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดชนะสงคราม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางเสาวนีย์ ไกรสงคราม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
020436548
นางกานต์กันต์ แก้วพรายตา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
020436548
นายพงษ์วิทย์ แสงทองสวัสดิ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
020436548
นางสาวปุณฑริกา ฤดีกิจดำรง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : -
020436548
นางสาวอุไรพร จันสุข
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
020436548
นายต่อยศ นาคะนาท
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
020436548
นายนวพันธุ์ จุฬจัมบก
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
020436548
นางธนพร บุญประสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
020436548
นายเทวนนท์ บัวแย้ม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
020436548
นายณัฐพล ยินดี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
020436548
นายมาโนช ต๋าอ่อน
ช่างไม้ชั้น 3
กลุ่มสาระ ฯ : -
020436548
นางจันสี จันทรังษี
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
020436548
นางจันดา บุญเลิศ
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
020436548
นายมงคล เกตุรามฤทธิ์
พนักงานบริการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
020436548
นางสาวนิติญา ภูครองหิน
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : -
020436548
นางสาวนินันญา อ่อนอินทร์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
020436548
นางพัชรี สืบสุนทรธัญรัฐ
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
020436548
นางสาวรจนา โพธิ์รส
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
020436548
นางสาวขนิษฐา ภักดี
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
020436548
นางดรุณี มีสอาด
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
020436548
นางสาวศศิธร กัญญาคำ
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
020436548


ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดชนะสงคราม

นายต่อยศ นาคะนาท
นางกานต์กันต์ แก้วพรายตา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,898
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดชนะสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โทรศัพท์: 020436548 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐพล ยินดี โทรศัพท์: 0642745666 อีเมล์: nattapon_arm@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]