บริการนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดราชโอรส
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายบุญชู กล้าแข็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
02-415-0621
นายสุชาติ สถาพรเจริญชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
02-415-0621
นายรัชดากร แดงโรจน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
02-415-0621
นางสาวสุชีรา ทับทิมขาว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
02-415-0621
นายมงคล มะเมียทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
02-415-0621
นางสุมิตรา ดีมี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
02-415-0621
นางสาวสิริเพ็ญ ชัยศิริมหามรกต
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
02-415-0621
นายพัชรพล ชลกาญจน์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
02-415-0621
นางสาวพิชญ์สิรี เข็มเงิน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
02-415-0621
นายสุภชัย ปิ่นมณี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
02-415-0621

นายบุญชู กล้าแข็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดราชโอรส
นายสุชาติ สถาพรเจริญชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดราชโอรส
นายรัชดากร แดงโรจน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดราชโอรส
นางสาวสุชีรา ทับทิมขาว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดราชโอรส

นางสุมิตรา ดีมี
นายพัชรพล ชลกาญจน์

ที่นี่ราชโอรส

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,572
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดราชโอรส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โทรศัพท์: 02-415-0621 อีเมล์: roschool2011@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พัชรพล ชลกาญจน์ โทรศัพท์: 02-415-0621 อีเมล์: patcharapol@ro.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]