โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คิวอาร์โค๊ด

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางกานต์ชนิต วงศ์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
029855622
นางสุมามาลย์ คลังนุช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
029855622
นายณัฐกร กั๋งเซ่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
029855622
นางอรอนงค์ สุดใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
029855622
นางลำเพย ทินสมุทร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
029855622
นายชัยยล แสนธิไชยยา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
029855622
นางสาวสุชานัน พัชโรรส
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
029855622
นายสมพร สุทธิประภา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
029855622
นางอัมพร ศรีเสมอ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : -
029855622
นางสาวกนกพร กรวิศวยศ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
029855622
นายรัชพงษ์ ศิริมาลาตัง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
029855622
นางสาวศศิวิมล พันที
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
029855622
นายสิทธิพงศ์ บุญเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
029855622
นางสาวชลธิชา สารคร
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
029855622
Miss Nellie L. Kindom
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
029855622
นางสาวนิตยา ศรนุวัตร
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
029855622
นางสาวณัฐกานต์ คลังนุช
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
029855622
นางสาวอุมาพร พุฒลา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
029855622
นางสาววราภรณ์ ยิ้มแย้มแสง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
029855622
นางสาวธนัญกรณ์ สิงหรา ณ อยุธยา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
029855622
นางสาวชนิตา ดาวลอย
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
029855622
นางสาวกฤษณา ประภาวิทย์
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
029855622

นายสิทธิพงศ์ บุญเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนวัดราษฎร์นิยม

นางอรอนงค์ สุดใจ
นายณัฐกร กั๋งเซ่ง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,600
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 029855622 อีเมล์: chumchonwatratniyom@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: กฤษณา ประภาวิทย์ โทรศัพท์: 0840249691 อีเมล์: zixzax_yui@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]