โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางนิภา แสนคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-2593-2531
นางสาวศิวาพร มงคลขันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-2593-2531
นางชะม้อย เครือโชติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-2593-2531
นางสมพร บัวหอม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-2593-2531
นางสาวสมทรง ร่มโพธิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-2593-2531
นางสาวฉัตรชนก ปานทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-2593-2531
นางสาวแก้วตา มุขศรี
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-2593-2531
นายวิฑูรย์ กล้าแข็ง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-2593-2531
นางสาวไพรัตน์ ดาวอร่าม
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-2593-2531

นางนิภา แสนคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ)

นางสาวฉัตรชนก ปานทอง
นางสมพร บัวหอม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

993
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-2593-2531 อีเมล์: klongsa.sch@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: แก้วตา มุขศรี โทรศัพท์: 0989092292 อีเมล์: kae_w_ta@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]