โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1














ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวณัฐชานันท์ โชตินิรันตนานุกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0838484441
นางสมพร บัวหอม
ครู ชำนาญการ
0876822497
นางละม้าย มะลิทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0865375207
นางชะม้อย เครือโชติ
ครู ชำนาญการ
0890199104
นางสุกัญญา ดีเลิศ
ครู
0813117284
นางสาวสมทรง ร่มโพธิ์
ครูผู้ช่วย
0850470447

นางสาวณัฐชานันท์ โชตินิรันตนานุกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ)

นางละม้าย มะลิทอง
นางสุกัญญา ดีเลิศ





สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0005
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-2593-2531 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ละม้าย มะลิทอง โทรศัพท์: 0865375207 อีเมล์: lamai.@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ