โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวณัฐชานันท์ โชตินิรันตนานุกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0838484441
0-2593-2531
นางสาวศิวพร มงคลขันธ์
ครู ชำนาญการ
089-5258056
0-2593-2531
นางสมพร บัวหอม
ครู ชำนาญการ
0876822497
0-2593-2531
นางชะม้อย เครือโชติ
ครู ชำนาญการ
0890199104
0-2593-2531
นางสาวสมทรง ร่มโพธิ์
ครูผู้ช่วย
0850470447
0-2593-2531

นางสาวณัฐชานันท์ โชตินิรันตนานุกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ)

นางสาวศิวพร มงคลขันธ์
นางชะม้อย เครือโชติ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

8
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-2593-2531 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ละม้าย มะลิทอง โทรศัพท์: 0865375207 อีเมล์: lamai.@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ