โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ)


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวณัฐชานันท์ โชตินิรันตนานุกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-2593-2531
นางสาวศิวาพร มงคลขันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2593-2531
นางสมพร บัวหอม
ครู ชำนาญการ
0-2593-2531
นางชะม้อย เครือโชติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-2593-2531
นางสาวสมทรง ร่มโพธิ์
ครูผู้ช่วย
0-2593-2531
นางสาวฉัตรชนก ปานทอง
ครูผู้ช่วย
0-2593-2531

นางสาวณัฐชานันท์ โชตินิรันตนานุกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ)

นางสมพร บัวหอม
นางชะม้อย เครือโชติ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) โทรศัพท์: 0-2593-2531 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: แก้วตา มุขศรี โทรศัพท์: 025932531 อีเมล์: kae_w_ta@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ