โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาววรางคณา ไตรพิศ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3531-1281
นางสาวสมปรารถนา แปลกจิตร
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3531-1281
นางสาวทรรศนีย์ เสนาะวิทย์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3531-1281
นายกฤษฎา ชัยเดช
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3531-1281
นางเสาวนีย์ จิตรโสภา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-3531-1281
นางสาวทัศนีย์ จุรินทร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-3531-1281
นางสาวจงจิตร เลิศวัฒนาพร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3531-1281
นางสาวพัชลีย์ จุลอำพันธ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3531-1281
นางธนาภร หยวกทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3531-1281
นางสาวสุภาศิณี ชะโลธร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-3531-1281
นายอนุชา ศิลรักษา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-3531-1281
นางสาวปาริชาต พิพัตรสัจจา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3531-1281
นายวิศรุต แพงไธสง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3531-1281
นางสาวธมนวรรณ นนทปัญญา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3531-1281


ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์

นางสาวทัศนีย์ จุรินทร
นางสาวจงจิตร เลิศวัฒนาพร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,190
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3531-1281 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวณัฐณิชา หวังดี โทรศัพท์: 0871180424 อีเมล์: suprue0401@obecmail.obec.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]