โรงเรียนวัดบันไดช้าง


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดบันไดช้าง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางจินตนา แสงลับ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3539-6114
นางสาวเจนจิรา จันทร
ครู
0-3539-6114


ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดบันไดช้าง

นางสาวเจนจิรา จันทร
นางจินตนา แสงลับ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบันไดช้าง โทรศัพท์: 0-3539-6114 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: จินตนา แสงลับ โทรศัพท์: 0871229060 อีเมล์: mini_035239217@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ