โรงเรียนวัดบันไดช้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2














ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดบันไดช้าง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางจินตนา แสงลับ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0871229060
0-3539-6114
นางสาวเจนจิรา จันทร
ครูผู้ช่วย
0903585259
0-3539-6114


ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดบันไดช้าง

นางจินตนา แสงลับ





สถิติการเข้าเยี่ยมชม

38
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนวัดบันไดช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โทรศัพท์: 0-3539-6114 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: จินตนา แสงลับ โทรศัพท์: 0871229060 อีเมล์: mini_035239217@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ