โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสมบัติ โล่ห์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-3535-6243
นางสาวจริยา กุลนิน
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3535-6243
นายสุรนัย ผาสุขโอษฐ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-3535-6243
นายวีระพงษ์ รัตนพันธ์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3535-6243
นางกาญจนา สัมฤทธิ์ตระกูล
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3535-6243
นางวรนุช พุฒิมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3535-6243
นางอรุณี พงษ์อารี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3535-6243
นายเอกชัย พงษ์อารี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-3535-6243
นางทัศนีย์ รุ่งอนันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3535-6243
นางสาวกันทิมา ยิ้มละม้าย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3535-6243
นางยุวดี สุขีมิตร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3535-6243
นางวิไลลักษณ์ ยัง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3535-6243
นางสาวฐิตินันท์ สัมานุช
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3535-6243
นางธนภร นิโรธร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3535-6243
นางสาวพิชญนันท์ วงษ์เนียม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3535-6243
นางสาวบุรินทร์ ประภาวิชา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3535-6243

นายสมบัติ โล่ห์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง)

นางวรนุช พุฒิมณี
นางอรุณี พงษ์อารี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,170
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3535-6243 อีเมล์: Chokchang072@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กาญจนา สัมฤทธิ์ตระกูล โทรศัพท์: 0863970594 อีเมล์: lothong@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]