โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง)


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสมบัติ โล่ห์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-3535-6243
นายประเสริฐ เจริญนาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3535-6243
นางอรุณี พงษ์อารี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3535-6243
นายเอกชัย พงษ์อารี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3535-6243
นายกิตติ กษิดิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3535-6243
นางอุทัยวรรณ โล่ห์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3535-6243
นางอัจฉรา จำนงค์พลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3535-6243
นางทัศนีย์ รุ่งอนันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3535-6243
นางสาวฐิตินันท์ สัมานุช
ครูผู้ช่วย
0-3535-6243
นางสาวโสภา วันนอก
ครู
0-3535-6243
นางสาวธนภร ตรีมณี
ครู
0-3535-6243
นางนางสุจิตตา คงคารักษ์
ครูผู้ช่วย
0-3535-6243

นายสมบัติ โล่ห์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง)

นางอรุณี พงษ์อารี
นายเอกชัย พงษ์อารี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

12
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) โทรศัพท์: 0-3535-6243 อีเมล์: Chokchang072@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อุทัยวรรณ โล่ห์ทอง โทรศัพท์: 0899006430 อีเมล์: lothong@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ