โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสมบัติ โล่ห์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0899006532
0-3535-6243
นายประเสริฐ เจริญนาน
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3535-6243
นางอรุณี พงษ์อารี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0871199655
0-3535-6243
นายเอกชัย พงษ์อารี
ครู ชำนาญการพิเศษ
092-613-8087
0-3535-6243
นายกิตติ กษิดิศ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3535-6243
นางอุทัยวรรณ โล่ห์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899006430
0-3535-6243
นางอัจฉรา จำนงค์พลี
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3535-6243
นางจินดา ผึ้งเถื่อน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0892372652
0-3535-6243
นางทัศนีย์ รุ่งอนันต์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3535-6243
นางสาวฐิตินันท์ สัมานุช
ครูผู้ช่วย
089-220-9350
0-3535-6243
นางสาวโสภา วันนอก
ครู
087-0295257
0-3535-6243
นางสาวธนภร ตรีมณี
ครู
0851828426
0-3535-6243
นางณอร บุญปกครอง
ครู (อัตราจ้าง)
0837861370
0-3535-6243

นายสมบัติ โล่ห์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง)

นางอรุณี พงษ์อารี
นายเอกชัย พงษ์อารี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

22
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3535-6243 อีเมล์: Chokchang072@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อุทัยวรรณ โล่ห์ทอง โทรศัพท์: 0899006430 อีเมล์: lothong@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ