โรงเรียนวัดโบสถ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดโบสถ์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุรพงษ์ แก้วภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางสาววิไล จันทร์พงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสมศักดิ์ ยอดเครือวัลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางวรรณี จันทร์ประยงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุวภา ปิ่นงาม
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายสุรพงษ์ แก้วภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดโบสถ์

นางวรรณี จันทร์ประยงค์
นางสาวสุวภา ปิ่นงาม

สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556โรงเรียนวัดโบสถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง โทรศัพท์: 0-3561-9295 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: น.ส.สุวภา ปิ่นงาม โทรศัพท์: 089-0085276 อีเมล์: Pinngam.Suwapha735@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ