โรงเรียนวัดโบสถ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดโบสถ์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวิชชชาติ ยิ่งยงยุทธ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3561-9295
นางสาวพรรณนิภา บุตรแสงดี
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3561-9295
นางสาวอรอุมา นิ่มนวล
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3561-9295
นางสาวประภากร บ่ายเที่ยง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3561-9295
นางสาววิไล จันทร์พงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3561-9295
นางวรรณี จันทร์ประยงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3561-9295
นางวรรณกร จรูญศรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3561-9295

นายวิชชชาติ ยิ่งยงยุทธ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดโบสถ์

นางวรรณกร จรูญศรี
นางวรรณี จันทร์ประยงค์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,040
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดโบสถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง โทรศัพท์: 0-3561-9295 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววิไล จันทร์พงษ์ โทรศัพท์: 0812539295 อีเมล์: wi-rai-2009@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]