โรงเรียนวัดโบสถ์


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดโบสถ์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุรพงษ์ แก้วภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-3561-9295
นางสาววิไล จันทร์พงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3561-9295
นายสมศักดิ์ ยอดเครือวัลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3561-9295
นางวรรณี จันทร์ประยงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3561-9295
นางสาวสุวภา ปิ่นงาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3561-9295

นายสุรพงษ์ แก้วภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดโบสถ์

นางสาวสุวภา ปิ่นงาม
นางสาววิไล จันทร์พงษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

6
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดโบสถ์ โทรศัพท์: 0-3561-9295 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: น.ส.สุวภา ปิ่นงาม โทรศัพท์: 089-0085276 อีเมล์: Pinngam.Suwapha735@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ