โรงเรียนบ้านวังเพลิง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านวังเพลิง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
ว่าที่ ร.อ.อนุกูล นรากรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036708059
นายเอกดิน นุ่มดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
036708059
นางเกษณี นิลละออ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036708059
นางสมิตรา พงษ์ยิหวา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036708059
นางอัจฉราภรณ์ พันธุ์วิชัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036708059
นางพรพรรณ สดวกดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036708059
นางมณีรัตน์ นุ่มดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036708059
ว่าที่ร้อยตรี(หญิง)สมพร รุจิโภชน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036708059
นางเพลินพิศ พรหมมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036708059
นางสรินยา วิมลมารยาท
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036708059
นางสะอาด หุมอาจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
036708059
นางสาวราตรี ประนามสา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036708059
นางสาวมาเรียม พานอังกาบ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036708059
นางสุพัตรา ศรีมาวงษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036708059
นางสาวกุลธิดา ชื่นชม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036708059
นางสาวไพลิน ค้ำภูเขียว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036708059
นายสมหมาย จันทร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
036708059
นางสาวนวลปรางค์ หุ่นสุวรรณ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
036708059
นายธนชัย แก้วแดงดี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036708059
นางนิศารัตน์ โกมลสวัสดิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
036708059
นางสาวญาณวดี คมขำ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
036708059
นางสาวเพ็ญศิริ กล่อมเกลา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036708059
นางนงค์นุช ใจเบิกบาน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
036708059
นางสาวกรรณิการ์ กองนึก
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
036708059
นางสาวธัญกมล พางาม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
036708059
นางสาวศุภลักษณ์ เวชสุวรรณ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
036708059
นางสาวจุฑามาศ มีลาภ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
036708059
นายวีระยุทธ แก้วสุวรรณ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
036708059
นางสาวกัญญารัตน์ จันทวงษ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
036708059
นางสาวศิริพรรณ สลุงสุข
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
036708059
นางสาวปวีณา เกิดแสวง
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
036708059

ว่าที่ ร.อ.อนุกูล นรากรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังเพลิง

นายสมหมาย จันทร
นางสาวมาเรียม พานอังกาบ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,256
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านวังเพลิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 036708059 อีเมล์: wpl2560@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จารึก ขึ้นทันตา โทรศัพท์: 0901141429 อีเมล์: joraga489@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]